Dzikie konie – Mustangi w Polsce

Mustangi (dzikie konie) były kiedyś gatunkiem bardzo licznym, ich stada osiągały rozmiary większe niż jakichkolwiek innych dzikich zwierząt z rodziny koniowatych. Życie w stadach jest formą ochrony przed drapieżnikami. Mustangi pochodzą od koni sprowadzonych do Ameryki przez Hiszpanów w XVI wieku. Część z nich uciekła na wolność i zdziczała na rozległych preriach. Podobnie jak i […]

Read More